7 Khalils Setareh 82

9 Dabkas Goliath 81.5

10 Ritzas Qhazada 81.25

16 Khalils L´irq Al Lulu 79.75

19 Khalils Umayyah 79.5

22 Dahaqin Azuma Ashanti 79.25

26 Dahaqin Asiq Ajaban 75.5